Ученици от ПГАТ "Цанко Церковски" - гр.Павликени на стаж в ОПТИКОМ

04.04.2018
Ученици от ПГАТ "Цанко Церковски" - гр.Павликени на стаж в ОПТИКОМ 1 / 18