Ритуал зажънване в с. Странско, Димитровградско

16.06.2020
Ритуал зажънване в с. Странско, Димитровградско 1 / 18